Dijous, 16 abril 2015

Col·laboració amb dipcat, consultora estratègica per pimes i emprenedors

  Des de finals de l'any passat a Tec Tic Solutions hem tingut el plaer de col·laborar amb dipcat, consultoria estratègica per pimes i emprenedors. L'equip de dipcat està format per professionals de màrqueting amb l'objectiu d'oferir un servei d'assessorament en la gestió del negoci, comunicació i comercialització que permeti assolir els objectius dels seus clients. Amb una metodologia de treball en equip basat en la constància, planificació i rigorositat des d'un punt de vista original i creatiu per dotar a cada projecte d'un segell autèntic d'identitat.

  Fruit d'aquesta col·laboració ja s'han dut a terme dos projectes que han vist la llum durant l'inici del 2015. El primer es tracta de tànit didàctica i difusió cultural, iniciativa que ofereix serveis educatius, estudis de patrimoni, divulgació històrica i gestió d'equipaments cultural, i que està format per un equio arqueòlegs, historiadors i antropòlegs que treballen per donar suport tècnic i de gestió a les institucions d'àmbit turístic i cultural, abastant una clientela molt variada que va des de l'administració pública fins a empreses i entitats privades.

   Proyectes dipcat

   

  Amb les idees i treball de continguts, objectius i estil marcades per dipcat, desde Tec Tic Solutions vam executar la posada al dia i remodelació del seu portal web tant a nivell de disseny gràfic com de funcionalitat, incloent una agenda d'esdeveniments, blog corporatiu, integració de l'activitat a les diferents xarxes socials (youtube, twitter, instagram) i una passarel·la de pagament on poder realitzar la contractació de qualsevol de les rutes culturals que ofereixen actualment.

  El segon projecte de publicació inminent es tracta de la pàgina web informativa i promocional del fotògraf professional David Pastells, on s'estàn ultimant els ultims detalls abans de la seva publicació per part de dipcat tant en qualitat final i de contingut que reflexi el objectiu final treballat i consensuat amb el client.

  Aquets dos projectes son els primers fruit de la col·laboració amb dipcat que segurament donaran peu a nous en el futur.